Construire depou pentru autobuze electrice hibride, precum si a unei statii de incarcare jud. Satu Mare